توضیحات:

نام کاربری دانش آموز کد ملی وی می باشد.

گذرواژه دانش آموز کد ملی وی می باشد.

جهت بازیابی گذرواژه اینجا کلیک کنید.